Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Matthêu / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – B

Từ ngày 06/01 đến ngày 13/01 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Hòe, chị Vi (Dung), chị Phương, chị Quả, chị Trang, chị Dung (Thịnh), chị Thủy (Chính), bà Liên (Dũng), chị Chanh, chị Tuyền (Dũng).

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1:

Bài đọc 2:

Lời nguyện chung:

III. GIỮ XE: 

Lể 1: ông Thạnh, anh Dũng (Tuyền)

Lễ 2: ông Oanh, anh Thuyên

Lễ 3: ông Thạnh, anh Dũng (Tuyền).

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Tiến Hòe, anh Cường

Chúa Nhật: anh Thịnh, anh Đạo

thứ Hai: anh Chính, anh Vũ (Hương)

thứ Ba: anh Thuyên (Cường), anh Dũng (Tuyền)

thứ Tư: ông Thạnh, anh Trung

thứ Năm: anh Dũng (Liên), anh Khanh

thứ Sáu: ông Oanh, anh Tiến (Hoa)

Giáo xứ Phaolo, ngày 28 tháng 12 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ MATTHÊU

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Antôn MAI VIẾT THẠNH

Xem thêm

LỊCH TRỰC PHỤC VỤ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – A

Từ ngày 28 /10/ 2017 đến ngày 04/ 11/2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI …