Home / Các Giáo Họ / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG – B

Từ ngày 23/12 /2917 đến ngà 30/12 năm 2017

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Ngọc, chị Chính, chị Tình, chị Ánh, chị Mỹ, chị Hiền, chị Diễm (Linh).

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: chị Thảo

Bài đọc 2: anh Linh

Lời nguyện chung: anh Tài

Xin Quả: anh Thạnh, anh Mạc

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Linh, anh Việt

Lễ 2: anh Thạnh, anh Mạc

Lễ 3: anh Linh, anh Việt

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Tùng, anh Bình

Chúa Nhật: anh Thạnh, anh Mạc

thứ Hai: anh Linh, anh Tài

thứ Ba: anh Sơn, anh Bảy

thứ Tư: anh Vũ, anh Trung

thứ Năm: anh Thám, anh Lâm

thứ Sáu: anh Thể, anh Tân.

Giáo xứ Phaolo, ngày 16 tháng 12 năm 2017

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ GIOAN

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Phêrô NGUYỄN VĂN THẠNH