Home / Album Ảnh / ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ VUI HỘI TRĂNG RẰM 2014

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ VUI HỘI TRĂNG RẰM 2014

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Vui Hội Trăng Rằm do Ban Quản Trị Xứ Đoàn Phêrô tổ chức cùng với sự tham gia của các em Thiếu Nhi trong Giáo Xứ với những tiết mục thật đặc sắc vào ngày 07/9/2014.

xem ảnh