Home / Ca Đoàn / Thánh Têrêxa

Thánh Têrêxa

VINH DỰ ĐẦU NĂM 2018

Một vinh dự thật lớn lao cho Giáo xứ Phaolo, ngày 13 tháng 01 năm 2018 là ngày hành hương đầu năm mới 2018. Đó cũng là ngày Ca đoàn Giáo xứ dâng lên Mẹ Tàpao chính lời ca tiếng hát của mình để phạt tạ, tôn vinh và khẩn …

Chi tiết »