Home / Các Giáo Họ

Các Giáo Họ

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – B

Từ ngày 28/4/2018 đến ngày 04/5 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: bà Hường, bà Hoa, bà sáu Hường, chị Thúy, chị Yến, chị Nga, bà Hương, chị Loan, chị Trí, bà Trung. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hoa Bài đọc 2: anh Trọng Lời nguyện …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ LÁ – B

Từ ngày 24/03/2018 đến ngày 30/03/2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: 14g00 thứ Bảy, ngày 24/03/2018 chị Mừng, chị Hà (Tài), chị Vinh, chị Nguyện, chị Liên (Cát), chị Châu, chị Mạnh, chị Linh (Hùng), chị Thi, chị Liễu (Tiến). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – B

Từ ngày 21/04 đến ngày 28/04 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: 14g00 thứ Bảy, ngày 21/4/2018 bà Ly, chị Trúc, chị Hoa (Tiến), chị Vi, chị Liên (Việt), chị Châu, chị Mỹ, chị Hà, chị Thay, chị Mơ, bà Hoa (Thắng). II. PHỤNG VỤ: Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B

Từ ngày 17/3 đến ngày 20/3 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Nhung, chị Mai, chị Vân, chị Linh, chị Bích, chị Loan, chị Hồng, chị Diễm, chị Huệ, chị Tiến II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Loan Bài đọc 2: anh Tuấn Lời …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – B

Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 16/3 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Thìn, chị Trang (Nhân), chị Vân (Lâm), chị Lành, chị Ái, chị Trinh, chị Hương, chị Chanh, chị Phương (Đạo), chị Vân (Kim), bà Oanh. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hương Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY – B

Từ ngày 23/2/2018 đến ngày 03/3 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: bà Hường, bà Hoa, bà sáu Hường, chị Thúy, chị Nga, bà Hường, chị Loan, chị Cường, vợ anh Trung. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hoa Bài đọc 2: anh Trọng Lời nguyện chung: ông …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B

Từ ngày 16/02 đến ngày 23/02 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Thanh (Hoàng), chị Liên (Nam), chị Tuyết, chị Thay, chị Châu, chị Mỹ, chị Cường, chị Hai, chị Nga, chị Hà. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Tuyền (Dũng) Bài đọc 2: ông Thạnh …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 27/01/2918 đến ngày 03/02 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hương, chị Thảo, chị Diễm, chị Dung, chị Điệp, chị Trọng, chị Thiện, chị Thứ II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: anh Linh Bài đọc 2: chị Diễm Lời nguyện chung: chị Thảo …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »