Home / Các Giáo Họ

Các Giáo Họ

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Mỹ, chị Hà, chị Quý, chị Liên, chị Phụng, chị Thủy, chị Thúy, chị Kiều, chị Lịch, chị Xuân, chị Thoa (Long). II. PHỤNG VỤ:  Bài đọc 1: chị Diễm Bài đọc 2: anh Tâm …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 04/08/2018 đến ngày 11/08năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Khuyên, chị Vy, chị ngọc Lan, chị Kim, chị Châu, chị Vân, chị Diễm, chị Dung, chị Trọng, chị Thành. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: anh Tâm Bài đọc 2: chị Yến Lời nguyện chung: anh …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – B

Từ ngày 28/4/2018 đến ngày 04/5 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: bà Hường, bà Hoa, bà sáu Hường, chị Thúy, chị Yến, chị Nga, bà Hương, chị Loan, chị Trí, bà Trung. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hoa Bài đọc 2: anh Trọng Lời nguyện …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ LÁ – B

Từ ngày 24/03/2018 đến ngày 30/03/2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: 14g00 thứ Bảy, ngày 24/03/2018 chị Mừng, chị Hà (Tài), chị Vinh, chị Nguyện, chị Liên (Cát), chị Châu, chị Mạnh, chị Linh (Hùng), chị Thi, chị Liễu (Tiến). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – B

Từ ngày 21/04 đến ngày 28/04 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: 14g00 thứ Bảy, ngày 21/4/2018 bà Ly, chị Trúc, chị Hoa (Tiến), chị Vi, chị Liên (Việt), chị Châu, chị Mỹ, chị Hà, chị Thay, chị Mơ, bà Hoa (Thắng). II. PHỤNG VỤ: Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B

Từ ngày 17/3 đến ngày 20/3 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Nhung, chị Mai, chị Vân, chị Linh, chị Bích, chị Loan, chị Hồng, chị Diễm, chị Huệ, chị Tiến II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Loan Bài đọc 2: anh Tuấn Lời …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – B

Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 16/3 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Thìn, chị Trang (Nhân), chị Vân (Lâm), chị Lành, chị Ái, chị Trinh, chị Hương, chị Chanh, chị Phương (Đạo), chị Vân (Kim), bà Oanh. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hương Bài …

Chi tiết »