Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Gioan

Giáo Họ Gioan

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 27/01/2918 đến ngày 03/02 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hương, chị Thảo, chị Diễm, chị Dung, chị Điệp, chị Trọng, chị Thiện, chị Thứ II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: anh Linh Bài đọc 2: chị Diễm Lời nguyện chung: chị Thảo …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG – B

Từ ngày 23/12 /2917 đến ngà 30/12 năm 2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Ngọc, chị Chính, chị Tình, chị Ánh, chị Mỹ, chị Hiền, chị Diễm (Linh). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Thảo Bài đọc 2: anh Linh Lời nguyện chung: anh Tài …

Chi tiết »