Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Giuse

Giáo Họ Giuse

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – B

Từ ngày 28/4/2018 đến ngày 04/5 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: bà Hường, bà Hoa, bà sáu Hường, chị Thúy, chị Yến, chị Nga, bà Hương, chị Loan, chị Trí, bà Trung. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hoa Bài đọc 2: anh Trọng Lời nguyện …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY – B

Từ ngày 23/2/2018 đến ngày 03/3 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: bà Hường, bà Hoa, bà sáu Hường, chị Thúy, chị Nga, bà Hường, chị Loan, chị Cường, vợ anh Trung. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hoa Bài đọc 2: anh Trọng Lời nguyện chung: ông …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA – B

Từ ngày 30/12 /2917 đến ngày 06/01 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Loan, chị Hằng, chị Nhi, chị Đức, chị Hương (Thể), chị Trí, chị Yến, chị Hoa, chị Lân, chị Hiến II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Uyên Bài đọc 2: anh Hoàng Lời …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

từ ngày 14/10/2017 đến ngày 28/10/201I I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: Chị Đào, chị Nhi, chị Phúc, chị Thịnh, chị Hương, chị Hiền, chị Trí, chị Yến, chị Vân và chị Hoa. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: anh Hoàng; Bài đọc 2: anh Lâm Lời nguyện …

Chi tiết »