Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Luca

Giáo Họ Luca

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ LÁ – B

Từ ngày 24/03/2018 đến ngày 30/03/2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: 14g00 thứ Bảy, ngày 24/03/2018 chị Mừng, chị Hà (Tài), chị Vinh, chị Nguyện, chị Liên (Cát), chị Châu, chị Mạnh, chị Linh (Hùng), chị Thi, chị Liễu (Tiến). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 20/01/2018 đến ngày 26/01/2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị thu, chị Loan (Để). chị Thanh (Lý), chị Thủy (Hoàn), chị Nga (Thức), chị Thủy (Hùng), chị Mừng, chị Hà (Tài), chị Nguyện, chị Liên (Cát). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Thư Bài …

Chi tiết »