Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Marcô

Giáo Họ Marcô

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – B

Từ ngày 21/04 đến ngày 28/04 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: 14g00 thứ Bảy, ngày 21/4/2018 bà Ly, chị Trúc, chị Hoa (Tiến), chị Vi, chị Liên (Việt), chị Châu, chị Mỹ, chị Hà, chị Thay, chị Mơ, bà Hoa (Thắng). II. PHỤNG VỤ: Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B

Từ ngày 16/02 đến ngày 23/02 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Thanh (Hoàng), chị Liên (Nam), chị Tuyết, chị Thay, chị Châu, chị Mỹ, chị Cường, chị Hai, chị Nga, chị Hà. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Tuyền (Dũng) Bài đọc 2: ông Thạnh …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 13/01 đến ngày 19/01 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Mai (Tuấn), chị Vân, chị Phụng, chị Liên, chị Thủy, chị Thúy (Thành), chị Kiều, chị Lịch, chị Mỹ, chị Thoa (Long), chị Thoa (Trí). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Diễm Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – B

Từ ngày 08/12 đến ngày 15/12 năm 2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: Bà Lợi, chị Hương, chị Sáng, chị Phượng, chị Thúy, chị Huệ, chị Hiến, chị Loan, chị Mai và chị Vân II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Trang Bài đọc 2: anh Tuấn Lời nguyện …

Chi tiết »