Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Matthêu

Giáo Họ Matthêu

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Mỹ, chị Hà, chị Quý, chị Liên, chị Phụng, chị Thủy, chị Thúy, chị Kiều, chị Lịch, chị Xuân, chị Thoa (Long). II. PHỤNG VỤ:  Bài đọc 1: chị Diễm Bài đọc 2: anh Tâm …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B

Từ ngày 17/3 đến ngày 20/3 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Nhung, chị Mai, chị Vân, chị Linh, chị Bích, chị Loan, chị Hồng, chị Diễm, chị Huệ, chị Tiến II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Loan Bài đọc 2: anh Tuấn Lời …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – B

Từ ngày 06/01 đến ngày 13/01 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hòe, chị Vi (Dung), chị Phương, chị Quả, chị Trang, chị Dung (Thịnh), chị Thủy (Chính), bà Liên (Dũng), chị Chanh, chị Tuyền (Dũng). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: Bài đọc 2: …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – B

Từ ngày 06/01 /2917 đến ngày 13/01 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hòe, chị Vi (Dung), chị Phương, chị Quả, chị Trang, chị Dung (Thịnh), chị Thủy (Chính), chị Liên (Dũng), chị Tuyền (Dũng). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hương Bài đọc 2: anh …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – B

Từ ngày 02/12 đến ngày 12/12 năm 2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: Bà tâm, bà Quy, bà Mai, bà Oanh, chị Diễm, chị Hương (Tiến), chị Vân (Lâm), chị Thìn, chị Vân (Thiệp) và chị hải Lý. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Châu Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤC VỤ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – A

Từ ngày 28 /10/ 2017 đến ngày 04/ 11/2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Châu, chị Mỹ (Tiến), chị Hai, chị Nam (Trúc), chị Thanh (Hoàng), chị Liên (Nam), chị Hương (Vũ), chị Trinh, chị Tuyền (Dũng) và chị Chanh. II. PHỤNG VỤ: (Ban Thường Vụ …

Chi tiết »