Home / Các Giáo Họ (page 2)

Các Giáo Họ

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 27/01/2918 đến ngày 03/02 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hương, chị Thảo, chị Diễm, chị Dung, chị Điệp, chị Trọng, chị Thiện, chị Thứ II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: anh Linh Bài đọc 2: chị Diễm Lời nguyện chung: chị Thảo …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 20/01/2018 đến ngày 26/01/2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị thu, chị Loan (Để). chị Thanh (Lý), chị Thủy (Hoàn), chị Nga (Thức), chị Thủy (Hùng), chị Mừng, chị Hà (Tài), chị Nguyện, chị Liên (Cát). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Thư Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 13/01 đến ngày 19/01 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Mai (Tuấn), chị Vân, chị Phụng, chị Liên, chị Thủy, chị Thúy (Thành), chị Kiều, chị Lịch, chị Mỹ, chị Thoa (Long), chị Thoa (Trí). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Diễm Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – B

Từ ngày 06/01 đến ngày 13/01 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hòe, chị Vi (Dung), chị Phương, chị Quả, chị Trang, chị Dung (Thịnh), chị Thủy (Chính), bà Liên (Dũng), chị Chanh, chị Tuyền (Dũng). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: Bài đọc 2: …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – B

Từ ngày 06/01 /2917 đến ngày 13/01 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hòe, chị Vi (Dung), chị Phương, chị Quả, chị Trang, chị Dung (Thịnh), chị Thủy (Chính), chị Liên (Dũng), chị Tuyền (Dũng). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hương Bài đọc 2: anh …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA – B

Từ ngày 30/12 /2917 đến ngày 06/01 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Loan, chị Hằng, chị Nhi, chị Đức, chị Hương (Thể), chị Trí, chị Yến, chị Hoa, chị Lân, chị Hiến II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Uyên Bài đọc 2: anh Hoàng Lời …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG – B

Từ ngày 23/12 /2917 đến ngà 30/12 năm 2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Ngọc, chị Chính, chị Tình, chị Ánh, chị Mỹ, chị Hiền, chị Diễm (Linh). II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Thảo Bài đọc 2: anh Linh Lời nguyện chung: anh Tài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – B

Từ ngày 08/12 đến ngày 15/12 năm 2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: Bà Lợi, chị Hương, chị Sáng, chị Phượng, chị Thúy, chị Huệ, chị Hiến, chị Loan, chị Mai và chị Vân II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Trang Bài đọc 2: anh Tuấn Lời nguyện …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – B

Từ ngày 02/12 đến ngày 12/12 năm 2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: Bà tâm, bà Quy, bà Mai, bà Oanh, chị Diễm, chị Hương (Tiến), chị Vân (Lâm), chị Thìn, chị Vân (Thiệp) và chị hải Lý. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Châu Bài …

Chi tiết »