Home / Các Giáo Họ (page 2)

Các Giáo Họ

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – B

Từ ngày 02/12 đến ngày 12/12 năm 2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: Bà tâm, bà Quy, bà Mai, bà Oanh, chị Diễm, chị Hương (Tiến), chị Vân (Lâm), chị Thìn, chị Vân (Thiệp) và chị hải Lý. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Châu Bài …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤC VỤ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – A

Từ ngày 28 /10/ 2017 đến ngày 04/ 11/2017 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Châu, chị Mỹ (Tiến), chị Hai, chị Nam (Trúc), chị Thanh (Hoàng), chị Liên (Nam), chị Hương (Vũ), chị Trinh, chị Tuyền (Dũng) và chị Chanh. II. PHỤNG VỤ: (Ban Thường Vụ …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

từ ngày 14/10/2017 đến ngày 28/10/201I I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: Chị Đào, chị Nhi, chị Phúc, chị Thịnh, chị Hương, chị Hiền, chị Trí, chị Yến, chị Vân và chị Hoa. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: anh Hoàng; Bài đọc 2: anh Lâm Lời nguyện …

Chi tiết »