Home / Giáo Họ Đức Mẹ lên trời

Giáo Họ Đức Mẹ lên trời

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – B

Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 16/3 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Thìn, chị Trang (Nhân), chị Vân (Lâm), chị Lành, chị Ái, chị Trinh, chị Hương, chị Chanh, chị Phương (Đạo), chị Vân (Kim), bà Oanh. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hương Bài …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »