Home / Giáo hội Việt Nam

Giáo hội Việt Nam

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 19/2018

Nội dung: – Suy niệm Chúa nhật 2 Phục sinh: Hãy nhìn xem – Lời mời gọi dự phần vào sứ điệp sự sống (Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Vọng Phục sinh, 31/03/2018) – Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2018 của Đức Thánh Cha …

Chi tiết »

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 18/2018

Nội dung: – Suy niệm Chúa nhật Lễ Phục sinh: Ông đã thấy và đã tin – Giới thiệu tài liệu kết thúc Cuộc gặp gỡ Tiền-Thượng Hội đồng Giám mục – Liban: Cử hành Lễ Truyền tin tại Dinh Tổng thống – Dalia Al Mokdad, tiếng nói Hồi giáo …

Chi tiết »

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 17/2018

Nội dung: – Suy niệm Chúa nhật Lễ Lá: Xin đừng theo ý con. – Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM: Thánh lễ an táng Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông từ nhiệm – Hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ: …

Chi tiết »

(Video) Thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

WGPSG — “Đối thoại cứu độ, đó là lý tưởng mà Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (ĐTGM Phaolô) đã chọn và sống trong suốt đời mình”; Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (ĐHY Phêrô) đã phát biểu như thế khi giảng trong Thánh lễ an táng ĐTGM Phaolô được cử …

Chi tiết »

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 16/2018

Nội dung: – Suy niệm Chúa nhật 5 Mùa Chay: Hạt lúa trơ trọi – Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư Mục vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị thường niên kỳ I/2018 – Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I-2018 Hội đồng Giám mục Việt …

Chi tiết »