Home / Lịch Phụng vụ

Lịch Phụng vụ

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – B

Từ ngày 21/04 đến ngày 28/04 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: 14g00 thứ Bảy, ngày 21/4/2018 bà Ly, chị Trúc, chị Hoa (Tiến), chị Vi, chị Liên (Việt), chị Châu, chị Mỹ, chị Hà, chị Thay, chị Mơ, bà Hoa (Thắng). II. PHỤNG VỤ: Bài …

Chi tiết »