Home / Lời Chúa mỗi ngày

Lời Chúa mỗi ngày

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Bảy 31 Tháng 3

Lễ Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh (Lễ Ðêm) Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh  (Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt …

Chi tiết »

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Sáu 30 Tháng 3

Thứ Sáu Tuần Thánh Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Phần Thứ Nhất: Phụng Vụ Lời Chúa Bài Ðọc I: Is 52, 13-53, 12 “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”. (Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Này …

Chi tiết »

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Năm 29 Tháng 3

Thứ Năm Tuần Thánh Thánh Lễ Làm Phép Dầu  Bài Ðọc I: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9 “Chúa đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, và cho họ dầu hoan lạc”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thánh Thần Chúa ngự trên …

Chi tiết »

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Tư 28 Tháng 3

Thứ Tư Tuần Thánh  Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. (Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi …

Chi tiết »

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Ba 27 Tháng 3

Thứ Ba Tuần Thánh  Bài Ðọc I: Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”. (Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. …

Chi tiết »

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Hai 26 Tháng 3

Thứ Hai Tuần Thánh  Bài Ðọc I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần …

Chi tiết »

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Chúa Nhật 25 Tháng 3

Chúa Nhật Lễ Lá Năm B Kiệu Lá: Bài Phúc Âm: Mt 11, 1-10 “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ …

Chi tiết »

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Bảy 24 Tháng 3

Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Mùa Chay  Bài Ðọc I: Ed 37, 21-28 “Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng …

Chi tiết »

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Sáu 23 Tháng 3

Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay  Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy …

Chi tiết »