Home / Thánh Ca

Thánh Ca

Video † Người đưa tin Giêsu

Thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất để khử trừ điều giả dối trong các tin giả chính là kết hiệp với Đức Kitô và thực hiện Lời Ngài. Khi ấy, ta sẽ trở thành người đưa tin của Chúa Giêsu… (Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2018). …

Chi tiết »