Home / Tin Giáo Xứ

Tin Giáo Xứ

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – B

Từ ngày 28/4/2018 đến ngày 04/5 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: bà Hường, bà Hoa, bà sáu Hường, chị Thúy, chị Yến, chị Nga, bà Hương, chị Loan, chị Trí, bà Trung. I. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Hoa Bài đọc 2: anh Trọng Lời nguyện …

Chi tiết »