Home / Tin Mừng Chúa Nhật

Tin Mừng Chúa Nhật

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay – B

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và …

Chi tiết »

LỊCH MỤC VỤ XUÂN MẬU TUẤT 2018

  CHÚA NHẬT 6 TN 05g00 : Thánh Lễ, Xức Dầu bệnh nhân, Bổn Mạng Giáo Họ Lộ Đức 09g00 : Phát quà Tết cho người nghèo 18g00 : HĐMV và Các Giới, các đoàn thể Giáo xứ chúc tết Cha xứ. 18g30 : TẤT NIÊN HĐMVGX 11.02 26.12 X …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B

Từ ngày 16/02 đến ngày 23/02 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Thanh (Hoàng), chị Liên (Nam), chị Tuyết, chị Thay, chị Châu, chị Mỹ, chị Cường, chị Hai, chị Nga, chị Hà. II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: chị Tuyền (Dũng) Bài đọc 2: ông Thạnh …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro

Tin Mừng theo Thánh Matthêu. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên – B

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu …

Chi tiết »

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN – B

Hôm nay, ngày 04/02/2018 Chúa nhật 5 Thường Niên. TV. Tuần I. Giáo xứ Phaolo Chầu Mình Thánh Chúa. Phiên Chầu cụ thể như sau: TT GIỜ CHẦU PHIÊN CHẦU 1. 6g30 – 7g15* Linh mục, Tu sĩ, Dự Tu HĐMV 2. 7g15 – 8g00 Thiếu nhi 3. 8g00 – …

Chi tiết »

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Hôm nay, 28/1/2018 Chúa Nhật 4 Thường Niên. Tv Tuần IV. Giáo xứ Thanh hải và Tàmon Chầu Mình Thánh Chúa. Giáo họ Gioan trực Phụng Vụ. 29/1 thứ Hai 30/1 thứ Ba  31/1 thứ Tư, thánh Gioan Bosco, linh mục. lễ nhớ 5g30 họp HĐMV mở rộng chuẩn bị …

Chi tiết »