Home / Tin Mừng Chúa Nhật (page 2)

Tin Mừng Chúa Nhật

Video † Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên – B

“Như bầy chiên không người chăn dắt” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em …

Chi tiết »

Video † Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên – B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ qủy. Người chỉ thị cho các ông không được mang …

Chi tiết »

Video † Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên – B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu …

Chi tiết »

Video † Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên – B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy …

Chi tiết »

Video † Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên – B

“Người là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh “. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi”. Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, …

Chi tiết »

Video † Tin Mừng Chúa Nhật 11 Thường niên – B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, hạt giống vẫn …

Chi tiết »

Video † Tin Mừng Chúa Nhật 10 Thường Niên – B

“Xatan đã tận số”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 20-35) Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được, thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người vì …

Chi tiết »