Home / Tin Mừng Chúa Nhật (page 2)

Tin Mừng Chúa Nhật

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên – B

“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1,29-39) Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên – B

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1,21-28) (Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 27/01/2918 đến ngày 03/02 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hương, chị Thảo, chị Diễm, chị Dung, chị Điệp, chị Trọng, chị Thiện, chị Thứ II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: anh Linh Bài đọc 2: chị Diễm Lời nguyện chung: chị Thảo …

Chi tiết »

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy: – số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng – các …

Chi tiết »

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018 1. Hôm nay 21/1/2018, Chúa nhật 3 Thường niên. Tv. Tuần III. Giáo xứ Cù Mi và Phú Hài Chầu Mình Thánh Chúa. Giáo họ Luca trực Phụng Vụ. 22/1 thứ Hai 23/1 thứ Ba 24/1 thứ Tư, …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 3 Thường Niên – B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. …

Chi tiết »

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01 năm 2018 Hôm nay 14/1/2018, Chúa nhật 3 Thường niên. Tv. Tuần II. Giáo xứ Gia An và Sông Phan Chầu Mình Thánh Chúa. Giáo họ Marco trực phụng vụ. 15/1 thứ Hai 16/1 thứ Ba, 19g00 tĩnh tâm và …

Chi tiết »