Home / Tin Mừng Chúa Nhật (page 3)

Tin Mừng Chúa Nhật

Video † Tin Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – B

“Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 19, 31-37) Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sabát, mà ngày Sabát đó lại là …

Chi tiết »

Video † Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa – B

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Ðức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – B

“Đức Giêsu hiện ra tại Galilê và sai môn đệ đi đến với muôn dân”. Matthêu 28, 16-20 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Bấy giờ, Đức Giêsu hiện ra cho chính nhóm mười một và nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh – B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại …

Chi tiết »