Home / Tin Mừng Chúa Nhật (page 4)

Tin Mừng Chúa Nhật

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh – B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh – B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì đoàn chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh – B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh – B

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

“Người phải sống lại từ cõi chết”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan : Ga 20, 1-9. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm …

Chi tiết »