Home / Tin Mừng Chúa Nhật (page 5)

Tin Mừng Chúa Nhật

(Video) TIN MỪNG CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (25, 14-30) Khi ấy, Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, …

Chi tiết »

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – A

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – A Kn 6,12-16; 1Tx4,13-18; Mt 25,1-13 Chủ Đề: BIẾT KHÔN NGOAN TIÊN LIỆU Lời Chúa: “Hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 32 …

Chi tiết »

THÁNH LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNHĐƯỜNG LATÊRA NÔ 09/11

THÁNH LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ Ed 47:1-2,8-9,12; 1Cr 3:9a-11,16-17; Ga 2:13-22 Chủ đề: ĐỀN THÁNH ĐÍCH THỰC Lời Chúa: “Người có ý nói đền thờ là thân thể Người” (Ga 2,21) Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Hôm nay cùng với Giáo hội, chúng …

Chi tiết »

(Video) TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và …

Chi tiết »

THÁNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – A

THÁNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/11 Kh 7, 2-14 hay 1Ga 3, 1-3; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a Chủ đề: CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH Lời Chúa: “Anh em hãy nên thánh, vì Thiên Chúa của anh em là Đấng Thánh”(1Pr 1,16). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Hôm …

Chi tiết »

(Video) Tin mừng Chúa nhật 30 thường niên – Năm A

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên năm A (Mt 22, 34-40) “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã …

Chi tiết »

(Video)Tin mừng Chúa nhật 29 thường niên – Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng …

Chi tiết »