Home / Tin Mừng Chúa Nhật (page 5)

Tin Mừng Chúa Nhật

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên – B

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu …

Chi tiết »

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN – B

Hôm nay, ngày 04/02/2018 Chúa nhật 5 Thường Niên. TV. Tuần I. Giáo xứ Phaolo Chầu Mình Thánh Chúa. Phiên Chầu cụ thể như sau: TT GIỜ CHẦU PHIÊN CHẦU 1. 6g30 – 7g15* Linh mục, Tu sĩ, Dự Tu HĐMV 2. 7g15 – 8g00 Thiếu nhi 3. 8g00 – …

Chi tiết »

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Hôm nay, 28/1/2018 Chúa Nhật 4 Thường Niên. Tv Tuần IV. Giáo xứ Thanh hải và Tàmon Chầu Mình Thánh Chúa. Giáo họ Gioan trực Phụng Vụ. 29/1 thứ Hai 30/1 thứ Ba  31/1 thứ Tư, thánh Gioan Bosco, linh mục. lễ nhớ 5g30 họp HĐMV mở rộng chuẩn bị …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên – B

“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1,29-39) Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm …

Chi tiết »

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên – B

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1,21-28) (Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như …

Chi tiết »

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 27/01/2918 đến ngày 03/02 năm 2018 I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ: chị Hương, chị Thảo, chị Diễm, chị Dung, chị Điệp, chị Trọng, chị Thiện, chị Thứ II. PHỤNG VỤ: Bài đọc 1: anh Linh Bài đọc 2: chị Diễm Lời nguyện chung: chị Thảo …

Chi tiết »

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018 1. Hôm nay 21/1/2018, Chúa nhật 3 Thường niên. Tv. Tuần III. Giáo xứ Cù Mi và Phú Hài Chầu Mình Thánh Chúa. Giáo họ Luca trực Phụng Vụ. 22/1 thứ Hai 23/1 thứ Ba 24/1 thứ Tư, …

Chi tiết »