Home / Tin Giáo hội Việt Nam / Quyết định thành lập Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt

Quyết định thành lập Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt

WHĐ – Tin vui cho Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Đà Lạt nói riêng: Ngày 3-5-2018, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN đã ký Quyết định thành lập Cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt.

Địa chỉ: 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Sau đây là toàn văn bản Quyết định: 

Xem thêm

Hành Hương Đức Mẹ Tàpao Tháng 9 Năm 2018

Album hình Trong mùa hè qua, số lượt khách về hành hương Đức Mẹ Tàpao …