Home / Tin Giáo hội Việt Nam / Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 29/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 29/2018

Nội dung:
– Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên: Bông lúa trĩu hạt.
– Công bố Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon.
– Hồng Kông chuẩn bị cho cuộc hành hương Taizé quốc tế.
– Chương trình đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho các Linh mục.

Xem thêm

Hành Hương Đức Mẹ Tàpao Tháng 9 Năm 2018

Album hình Trong mùa hè qua, số lượt khách về hành hương Đức Mẹ Tàpao …