Home / Giáo hội Việt Nam / (Video) Lời chúc tết Mậu Tuất của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh- Chủ tịch HĐGMVN

(Video) Lời chúc tết Mậu Tuất của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh- Chủ tịch HĐGMVN

Xem thêm

Video † Trực tuyến: Lễ Phong Chức Linh mục Giáo phận Phan thiết

Mừng các Tân Linh mục Giáo phận Phan Thiết 12/-6/2018 Thánh lễ Truyền chức Linh …