Home / Lời Chúa mỗi ngày / LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Sáu 02 Tháng 02

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Sáu 02 Tháng 02

Xem thêm

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Chúa Nhật 25 Tháng 02

Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B  Bài Ðọc I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. …