Home / Giáo Hội hoàn vũ / THÔNG BÁO VỀ LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC CỐ TGM PHAOLO BÙI VĂN ĐỌC TẠI RÔMA

THÔNG BÁO VỀ LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC CỐ TGM PHAOLO BÙI VĂN ĐỌC TẠI RÔMA

Xem thêm

Lễ Phong Chức 11 Linh Mục tại Nhà thờ Chính tòa Phan Thiết

Hình ảnh Đối với Giáo phận Phan thiết, tháng 5 vừa qua là tháng thuộc …