Home / Giáo Hội hoàn vũ / THÔNG BÁO VỀ LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC CỐ TGM PHAOLO BÙI VĂN ĐỌC TẠI RÔMA

THÔNG BÁO VỀ LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC CỐ TGM PHAOLO BÙI VĂN ĐỌC TẠI RÔMA

Xem thêm

Thông báo: Linh cữu Đức Tổng về Sàigòn vào tối thứ Năm 15/03/2018

THÔNG BÁO V/v chuyển linh cữu Đức Tổng Phaolô về Việt Nam Tòa TGM Sàigòn …