Home / Phút cầu nguyện / PHÚT CẦU NGUYỆN – Chúa Nhật 11 Tháng 3

PHÚT CẦU NGUYỆN – Chúa Nhật 11 Tháng 3

CHUỘNG TỐI HƠN SÁNG

(Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm B)

Lời Chúa : Ga 3, 14-21

Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Suy niệm :

Cúp điện bất ngờ là điều gây khó chịu. 
Trong bóng tối, người ta đi tìm hộp quẹt, tìm ánh sáng 
để thắp lên một ngọn nến, một cái đèn dầu. 
Nói chung chẳng ai thích bóng tối, 
vì bóng tối là dấu hiệu của lạc hậu, thiếu văn minh. 
Ấy thế mà cũng có những người mê bóng tối. 
Bóng tối của quán bia ôm, của karaokê, của sàn nhảy… 
Phải bỏ tiền ra để mua được bóng tối. 
Bóng tối đồng lõa, che đậy, lấp liếm, làm mặt nạ. 
Bóng tối trong tâm hồn cần có bóng tối ở ngoài. 
Nó sợ ánh sáng làm lộ chân tướng. 
“Ánh sáng đã đến thế gian, 
nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, 
vì các việc họ làm đều xấu xa”. 
Ghét ánh sáng, chuộng bóng tối: 
đó là thảm kịch nơi lòng con người, 
bởi lẽ con người được sinh ra để sống cho ánh sáng. 
Lắm khi người ta từ chối tin vào Ðức Kitô, 
từ chối đến với ánh sáng và sự thật, 
chỉ vì đời họ chìm trong bóng tối và giả trá. 
Những lý do biện minh cho sự từ chối này 
thường đến sau khi đã chọn lựa. 
Cần thay đổi cuộc sống để tin hơn vào Thiên Chúa, 
nhưng cũng cần can đảm đến với ánh sáng 
dù biết mình đang chìm trong bóng tối; 
hay đúng hơn, vì biết mình nô lệ cho bóng tối 
mà ta khao khát vươn tới ánh sáng. 
Ðừng trốn chạy ánh sáng như Ađam, Evà. 
Hãy để cho ánh sáng vén mở chính mình, 
bắt ta đối diện với sự thật trần trụi về mình, 
để rồi ta được rực rỡ trong niềm vui. 
Chỉ có một cách ra khỏi bóng tối 
đó là trở lại với ánh sáng, 
bằng cách ngước nhìn lên… 
Dân Do Thái xưa trong sa mạc đã được chữa lành 
nhờ tin tưởng nhìn lên con rắn đồng treo trên cây gỗ. 
Ngày nay, chúng ta được cứu độ, được sự sống đời đời 
nhờ tin tưởng nhìn lên Ðức Giêsu bị treo trên thập giá. 
Thập giá là tột cùng của nhục nhã đớn đau, 
nhưng cũng là biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu. 
Kitô hữu không phải là người tôn thờ đau khổ, 
nhưng là người say mê tình yêu: 
tình yêu của Cha khi trao ban người Con yêu dấu, 
tình yêu của Con khi hiến tặng mạng sống mình. 
Nhiều nơi đã đặt tượng Chúa phục sinh trên thập giá, 
nhờ đó bầu khí nhà thờ tươi vui hơn. 
Nhưng ta vẫn không được quên nhìn lên 
thân xác bầm tím nát tan của Ðức Giêsu trên Núi Sọ. 
Ước gì tôi biết nhìn lên tình yêu bị treo 
và trở lại với ánh sáng 
để ánh sáng đưa tôi vào sâu hơn trong tình yêu. 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu 
tạ ơn Chúa đã cho chúng con 
ánh sáng mặt trời, mặt trăng, 
và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất. 
Tạ ơn Chúa 
vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng. 
Đó là vinh dự 
và cũng là một trách nhiệm nặng nề. 
Xin cho chúng con có khả năng đẩy lui bóng tối 
của hận thù và bất công, 
của buồn phiền và thất vọng. 
Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa 
mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, 
và biết vâng theo những soi sáng của Chúa 
qua từng phút giây của cuộc sống. 
Lạy Chúa Giêsu, 
cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối 
vẫn còn tiếp diễn 
trên thế giới và trong lòng chúng con. 
Ước gì chúng con 
đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, 
nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, 
để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa. 

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Xem thêm

PHÚT CẦU NGUYỆN – Chúa Nhật 25 Tháng 3

XIN ĐỪNG THEO Ý CON (Chúa Nhật Lễ Lá, năm B) Lời Chúa : Mc …