Home / Tin Giáo Phận / Hình ảnh Hành hương Đức Mẹ Tàpao tháng 1 năm 2018

Hình ảnh Hành hương Đức Mẹ Tàpao tháng 1 năm 2018

Bên Mẹ Tapao Tháng 1-2018
Nguồn: BTT GP Phan Thiết

Xem thêm

Giáo Xứ Chính Tâm † Đón Cha Tân Chánh Xứ Giuse Nguyễn Kim Anh

Hình ảnh Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa trước hồng ân mới mà …