Home / Tin Giáo Phận / Hình ảnh Hành hương Đức Mẹ Tàpao tháng 1 năm 2018

Hình ảnh Hành hương Đức Mẹ Tàpao tháng 1 năm 2018

Bên Mẹ Tapao Tháng 1-2018
Nguồn: BTT GP Phan Thiết

Xem thêm

Hội thao Linh mục trẻ Giáo phận Phan thiết

hình ảnh Đến hẹn lại lên, ngày 26.1.2018, các linh mục trẻ giáo phận Phan …