Home / NĂM THÁNH / Trực Tiếp – Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – GP. Phan Thiết 13.7.2018

Trực Tiếp – Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – GP. Phan Thiết 13.7.2018


Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – GP. Phan Thiết. Thánh Lễ Đồng Tế do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Toà GP. Phan Thiết chủ tế, vào lúc 6h30 ngày 13.7.2018.
Nguồn: Trungtamthanhmau Tapao

Xem thêm

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 37/2018

Nội dung  – Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 19 Thường niên: Bánh trường sinh …