Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Marcô / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 13/01 đến ngày 19/01 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Mai (Tuấn), chị Vân, chị Phụng, chị Liên, chị Thủy, chị Thúy (Thành), chị Kiều, chị Lịch, chị Mỹ, chị Thoa (Long), chị Thoa (Trí).

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: chị Diễm

Bài đọc 2: anh Tý

Lời nguyện chung: chị Huệ (Lâm)

Xin Quả: anh Bảo, anh Tâm

III. GIỮ XE: 

Lể 1: anh Sang, anh Tâm

Lễ 2: anh Thuần, anh Dũng

Lễ 3: anh Bảo, anh Tuyến

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Trường, anh Trí

Chúa Nhật: anh Tuấn, anh Phước

thứ Hai: anh Thành, anh Hiểu

thứ Ba: anh Hùng, anh Khánh

thứ Tư: anh Giang, anh Trí (Thoa)

thứ Năm: anh anh Long, anh Tài

thứ Sáu: anh Bảo, anh Tâm

Giáo xứ Phaolo, ngày 06 tháng 01 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ MARCÔ

PHÓ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ

Bênađô NGÔ MINH TÂM

Xem thêm

Nghi thức tẩn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nghi thức tẩn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được …