Home / Giáo Họ Đức Mẹ truyền tin / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN – B

GIÁO HỌ ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2018 đến ngày 17 tháng 02 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Huyền, chị Thúy, chị Hương, chị Nhung (Thủy), chị Nguyễn, chị Uyên, chị Nhi, chị Tâm, chị Thủy (Tiến).

II. PHỤNG VỤ: BỔN MẠNG GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Bài đọc 1: anh Bình 

Bài đọc 2: chị Hạnh (Trung)

Lời nguyện chung: chị Thanh (Lý)

Xin quả: anh Hiên, anh Bảo

Dâng lễ vật: chị Thảo (Lễ), chị Thư, chị Hiền; anh Sáng, anh Đức, anh Vũ.

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Thuần, anh Bảo

Lễ 2: anh Hiên, anh Dũng

Lễ 3: anh Dũng, anh Thuần

VI. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bày: anh Hiếu, anh Tý

Chúa Nhật: anh Phụng, anh Thái

thứ Hai: anh Dũng, anh Thuần

thứ Ba: anh Hoài, anh Hiên

thứ Tư: anh Tâm, anh Vương

thứ Năm: anh Hoàng, anh quốc Anh

thứ Sáu: anh Khoa, anh Hạnh

Giáo xứ Phaolo, ngày 01 tháng 02 năm 2018

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ

GB. TRỊNH BÌNH HIÊN

Xem thêm

(Trực tiếp) THỨ 5 TUẦN THÁNH – Thánh lễ tiệc ly