Home / Các Giáo Họ / THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Theo tinh thần họp HĐMVGX ngày 09/01/2018 vừa qua, sau những lần cha chánh xứ và HĐMV viếng thăm các gia đình, rà soát lại nhân danh các gia đình trong các giáo họ, nhận thấy:

– số nhân danh trong các giáo họ ngày càng gia tăng

– các gia đình rối gỡ được và không gỡ được khá nhiều

– địa bàn sinh hoạt sinh các Giáo họ rộng lớn, khó quản lý và khó thực hiện mục vụ công tác của BĐH các Giáo họ khi đến từng gia đình

– việc qua lại đường quốc lộ khó khăn khi tập trung đọc kinh liên gia.

Với những khó khăn trên và theo nguyện vọng của BĐH các Giáo họ xin được nâng lên Giáo họ mới được tách ra từ Giáo Họ của mình, cha chánh xứ trân trọng kính mời quý vị BTV, các Ủy viên Khánh tiết, Ủy viên Caritas, BĐH các Giáo họ, Ban Truyền thông cùng với những vị vó tên sau đây, vào lúc 15g00 Chúa nhật 21/01/2018 có mặt tại vườn Eden để được phân nhiệm.

Giáo Họ Giuse:

 1. Giuse Nguyễn xuân Bường
 2. Giuse Nguyễn hiệp Phát
 3. Antôn Nguyễn văn Châu
 4. Giuse Nguyễn quốc Phòng
 5. Phê rô Nguyễn Minh Trung

Giáo Họ Mattheu:

 1. Gioan Nguyễn văn Thuyên
 2. Phêrô Cao văn Việt
 3. Giuse Nguyễn văn Nhân
 4. Anton Nguyễn ngọc Vũ
 5. Phanxico Đào xuân Đạo

Giáo Họ Marco:

 1. Gb. Trịnh đình Hiên
 2. Giuse Trần văn Thành
 3. Vicente Nguyễn bá Hòe
 4. Phêrô Trần minh Triệu

Giáo Họ Luca:

 1. Dom. Phạm văn Thế
 2. Phêrô Nguyễn hoài Đức
 3. Phêrô Lê minh Vũ

Xin quý vị có mặt đúng giờ.

Xem thêm

(Trực tiếp) THỨ 7 TUẦN THÁNH – Canh thức vượt qua