Home / Tin Giáo Xứ / THÔNG TIN DỰ KIẾN TANG LỄ ĐỨC CỐ TỔNG GIÁM MỤC PHAOLO

THÔNG TIN DỰ KIẾN TANG LỄ ĐỨC CỐ TỔNG GIÁM MỤC PHAOLO

1. Thứ ba 13/3 (dự kiến) linh cữu của Đức Cố TGM Phaolô sẽ về đến Sàigòn : giờ đến chính xác sẽ được thông báo ngay, để các nhà thờ kéo chuông báo tử.

2. Quàn tại Hội trường của Toà Tổng Giám Mục, trong thời gian quàn :
– Thánh lễ kính viếng chính thức : một 6g00 sáng, một 6g00 tối (theo một số đơn vị như liên hạt, dòng tu…)

– dành thời giờ cho các đoàn, các nhân vật, các cá nhân đến kính viếng.

– Mở cửa chính Nguyễn Đình Chiểu và cửa nhánh Trần Quốc Thảo.

3. Chuyển cữu đến Nhà thờ Chính toà : 6g00 sáng thứ sáu 16/3 (dâng lễ và kính viếng).

4. Di quan đến Trung tâm Mục vụ : 8g00 tối thứ sáu 16/3 (đoàn rước xếp hàng 4), đặt tại Lễ đài (đêm canh thức).

5. Lễ an táng : 8g00 sáng thứ bảy 17/3 tại Lễ đài Trung tâm Mục vụ.

6. Mai táng : tại Nhà nguyện TCV cũ, bên mộ Đức TGM Phaolô Bình.

Xem thêm

Video † Trực tuyến: Lễ Phong Chức Linh mục Giáo phận Phan thiết

Mừng các Tân Linh mục Giáo phận Phan Thiết 12/-6/2018 Thánh lễ Truyền chức Linh …