Home / Giáo Hội hoàn vũ / VATICAN: THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC, TẠI ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ 10.03.2018

VATICAN: THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC, TẠI ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ 10.03.2018

Thánh lễ được cử hành lúc 5h chiều, do chính Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, chủ tế. Cùng đồng tế, có nhiều Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục của Tòa Thánh, cùng các Đức Cha Việt nam. Có sự hiện diện của đông đảo các linh mục tu sĩ nam nữ giáo dân Việt Nam và từ nhiều quốc gia khác.

Xem

Xem thêm

THÔNG TIN DỰ KIẾN TANG LỄ ĐỨC CỐ TỔNG GIÁM MỤC PHAOLO

1. Thứ ba 13/3 (dự kiến) linh cữu của Đức Cố TGM Phaolô sẽ về …