Home / Hội Đoàn / Caritas / (Video) Tặng quà cho các gia đình nghèo và thiếu nhi Giáo Xứ Phaolo

(Video) Tặng quà cho các gia đình nghèo và thiếu nhi Giáo Xứ Phaolo

Xem thêm

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN – B

GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Từ ngày 03 tháng 02 năm 2018 đến ngày …