Home / Tin Giáo Xứ / CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – B

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – B

THÔNG BÁO

1. Hôm nay 11/3: Chúa nhật 4 Mùa Chay. TV. Tuần IV. Giáo Họ Đức Mẹ Lên Trời trực phụng vụ.

12/3: thứ Hai. 

13/3: thứ Ba. 

14/3: thứ Tư

15/3: thứ Năm. Lễ giỗ giáp năm Đức Cố Giám mục Giuse tại Nhà Thờ Chính Tòa (BTV cử 05 vị tham dự)

16/3: thứ Sáu. Hội thao Linh mục trẻ Giáo Phận tại Giáo xứ Phaolo.

– Nhờ Ban Thường Vụ sắp xếp người tiếp đón.

– Nhờ bà thủ quỹ Xứ và Ban Điều Hành Giới Hiền Mẫu lo ẩm thực.

17/3: thứ Bảy

18/3: Chúa nhật 5 Mùa Chay. TV. Tuần I. Giáo Họ Thánh Marco trực phụng vụ.

Ngày đại phúc Giáo xứ: để chuẩn bị tâm hồn bước vào tuần thánh và Mừng Đại lễ Phục Sinh, Giáo xứ mời quý Cha về giúp tĩnh tâm và ngồi tòa giải tội cho các Giới trong Giáo xứ. Chương trình như sau:

18g00: Tĩnh tâm (Cha Anrê Lương Vĩnh Phú, chánh xứ Bình An giúp giảng tĩnh tâm)

18g30: quý Cha ngồi tòa giải tội. Xin Ban Thường Vụ chuẩn bị 06 tòa giải tội.

2. Để chuẩn bị tổ chức mừng đại lễ: Thánh Giuse. Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Bổn Mạng Giới Gia Trưởng. Xin thông báo:

1/ Cha chánh xứ nhận đơn xin từ chức Ông Fx. Nguyễn Văn Điển vì lý do sức khỏe và tuổi cao niên. Thay mặt Cộng đoàn Giáo xứ, nhất là Giới Gia Trưởng tri ân ông đã nhiều năm gắn bó và phục vụ Điều hành Giới Gia Trưởng hoành thành các công tác được giao.

2/ Vì nhu cầu mục vụ Giáo xứ và nhân sự Giới Gia Trưởng. Theo tinh thần cuộc họp BĐH Giới Gia Trưởng 19g00 thứ Sáu, ngày 09/3/2018. Nay Cha chánh xứ quyết định những vị có tên sau đây vào các chức vụ BĐH Giới Gia Trưởng như sau:

I. BAN ĐIỀU HÀNH GIA TRƯỞNG XỨ:

1. Phêrô Nguyễn Văn Tài: Trưởng Ban 

2. Giuse Bùi Văn Tuấn: Phó Ban 

3. Phêrô Trần Thanh Thủy: Thư Ký 

4. Phêrô Trần Văn Dũng: Thủy Quỹ

II. BAN ĐIỀU HÀNH GIA TRƯỞNG CÁC GIÁO HỌ:

1. Giáo Họ Đức Mẹ Lộ Đức:

1/ Phêrô Phan Công Lễ: Trưởng Ban

2/ Micae Nguyễn Thanh Hòa: Phó Ban

2. Giáo Họ Đức Mẹ Truyền Tin:

1/ Gioan Trần Minh Dũng: Trưởng Ban 

2/ Giuse Chu Bá Thuần : Phó Ban

3. Giáo Họ Thánh Marcô:

1/ Fx. Phạm Quốc Chính: Trưởng Ban 

2/ An tôn Trương Viết Thịnh: Phó Ban

4. Giáo Họ Thánh Giuse Thợ:

1/ Giuse Trần Văn Lý: Trưởng Ban 

2/ Tôm Nguyễn Thế: Phó Ban 

5. Giáo Họ Thánh Giacôbê:

1/ Fx. Nguyễn Văn Đại: Trưởng Ban 

2/ Giuse Nguyễn Hùng Anh: Phó Ban 

6. Giáo Họ Đức Mẹ Lên Trời:

1/ Fx. Lê anh Vũ: Trưởng Ban 

2/ Giuse Nguyễn Văn Quân: Phó Ban 

7. Giáo Họ Thánh Matthêu:

1/ Augustino Nguyễn Anh Hiệu: Trưởng Ban 

2/ Phêrô Trần Văn Bằng: Phó Ban

8. Giáo Họ Thánh Luca

1/ Phêrô Trương Tấn Hải: Trưởng Ban 

2/ Inhaxio Huỳnh Ngọc Tuấn: Phó Ban 

9. Giáo Họ Thánh Gioan:

1/ Giacôbê Trương Minh Cảnh: Trưởng Ban 

2/ Phêrô Phạm Duy Tân: Phó Ban 

10. Giáo Họ Nước Hằng Sống

1/

2/

3/ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Xin thông báo đến cộng đoàn và Giới Gia Trưởng được rõ để khi có công việc liên hệ.

3. Về việc góp quỹ: hằng năm vào dịp lễ bổn mạng, BĐH Giới Gia Trưởng thu quỹ. Trong tuần này, BĐH Giới Gia Trưởng đến gặp các Gia trưởng trong Giáo xứ thu quỹ. Mức thu 50.000 đ/mỗi gia trưởng.

4. Công trình Đất Thánh Giáo xứ:

– Mời gọi các gia đình chung tay, tiếp sức công và của để công trình sớm được đưa vào thực hiện.

– Giáo xứ muốn chuộc 01 bức Tượng Đức Mẹ Sầu Bi bằng đá cẩm thạch, màu xanh ngọc với giá 120.000.000 đ thay thế cho tượng cũ lâu năm nay đã xuống cấp. Gia đình nào có điều kiện hoặc các gia đình mạnh thường quân trong Giáo xứ ủng hộ xin gặp cha xứ cho biết.

Xem thêm

(Clip) Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – B