Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Marcô / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B

Từ ngày 16/02 đến ngày 23/02 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Thanh (Hoàng), chị Liên (Nam), chị Tuyết, chị Thay, chị Châu, chị Mỹ, chị Cường, chị Hai, chị Nga, chị Hà.

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: chị Tuyền (Dũng)

Bài đọc 2: ông Thạnh

Lời nguyện chung: chị Thủy

Xin Quả: ông Thạnh, ông Thuyên

III. GIỮ XE: 

Lể 1: ông Thạnh, ông Việt

Lễ 2: ông Thạnh, ông Thuyên

Lễ 3: ông Dũng, ông Thuyên

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: ông Hoàng (Thanh), anh Sanh

Chúa Nhật: anh Nam (Liên), anh Thuận

thứ Hai: anh Bắc, anh Chương

thứ Ba: ông Thuyên (Cường), ông Thuyên (Vy)

thứ Tư: ông Thạnh, ông Việt

thứ Năm: anh Sự, anh Tiến (Mỹ)

thứ Sáu: ông Dũng (Tuyền), anh Tự

Giáo xứ Phaolo, ngày 10 tháng 02 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ MARCÔ

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ

Antôn MAI VIẾT THẠNH

Xem thêm

GIÁO XỨ PHAO LÔ TRAO TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO

Hôm nay ngày 11/02/2018 vào lúc 9g00 tại Giáo xứ Phao lô đây cũng là …