Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Giuse / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY – B

Từ ngày 23/2/2018 đến ngày 03/3 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

bà Hường, bà Hoa, bà sáu Hường, chị Thúy, chị Nga, bà Hường, chị Loan, chị Cường, vợ anh Trung.

I. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: chị Hoa

Bài đọc 2: anh Trọng

Lời nguyện chung: ông Bường

Xin Quả: ông Bường, anh Thoại

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Phát, anh Châu

Lễ 2: anh Thế, anh Trọng

Lễ 3: ông Bường, anh Trọng

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: ông Bường, anh Thế

Chúa Nhật: anh Trọng, anh Phì

thứ Hai: anh Phát, anh Châu

thứ Ba: anh Tâm, anh Lân

thứ Tư: anh Thoại, anh Trung

thứ Năm: anh Long, anh Đạt

thứ Sáu: anh Trọng, ông Bường

Giáo xứ Phaolo, ngày 20 tháng 02 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH GIUSE THỢ

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Giuse NGUYỄN XUÂN BƯỜNG

Xem thêm

(Clip) Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – B