Home / Các Giáo Họ / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – B

Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 16/3 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Thìn, chị Trang (Nhân), chị Vân (Lâm), chị Lành, chị Ái, chị Trinh, chị Hương, chị Chanh, chị Phương (Đạo), chị Vân (Kim), bà Oanh.

I. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: chị Hương

Bài đọc 2: ông Oanh

Lời nguyện chung: bà Dung

Xin Quả: anh Nhân, ông Oanh

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Vũ, anh Đạo

Lễ 2: anh Nhân, ông Oanh

Lễ 3: anh Nhân, ông Oanh

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Thanh (Cúc), anh Hoàng (Thìn)

Chúa Nhật: ông Đức (Trâm), anh Nhân (Trang)

thứ Hai: anh Lâm (Vân), anh Khanh (Trinh)

thứ Ba: anh Vũ (Hương), anh Đạo

thứ Tư: anh Cường (Chanh), anh Tiến (Hòe)

thứ Năm: ông Oanh, anh Đức (Huyền)

thứ Sáu: anh Hoài (Sương), anh Vũ (Dung)

Giáo xứ Phaolo, ngày 03 tháng 03 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Phanxicô LÊ HOÀNG OANH

Xem thêm

(Clip) Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – B