Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Gioan / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 27/01/2918 đến ngày 03/02 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Hương, chị Thảo, chị Diễm, chị Dung, chị Điệp, chị Trọng, chị Thiện, chị Thứ

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: anh Linh

Bài đọc 2: chị Diễm

Lời nguyện chung: chị Thảo

Xin Quả: anh Thạnh, anh Mạc

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Linh, anh Việt

Lễ 2: anh Thạnh, anh Mạc

Lễ 3: anh Linh, anh Việt

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Anh, anh Thành

Chúa Nhật: anh Cảnh, anh Nghĩa

thứ Hai: anh Việt, anh Hiệp

thứ Ba: anh Tuấn, anh Bình

thứ Tư: anh Thạnh, anh Mạc

thứ Năm: anh Kha, anh Giang

thứ Sáu: anh Hiệp, anh Dương.

Giáo xứ Phaolo, ngày 20 tháng 01 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ GIOAN

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Phêrô NGUYỄN VĂN THẠNH

Xem thêm

Clip † Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên – B