Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Gioan / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 27/01/2918 đến ngày 03/02 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Hương, chị Thảo, chị Diễm, chị Dung, chị Điệp, chị Trọng, chị Thiện, chị Thứ

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: anh Linh

Bài đọc 2: chị Diễm

Lời nguyện chung: chị Thảo

Xin Quả: anh Thạnh, anh Mạc

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Linh, anh Việt

Lễ 2: anh Thạnh, anh Mạc

Lễ 3: anh Linh, anh Việt

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Anh, anh Thành

Chúa Nhật: anh Cảnh, anh Nghĩa

thứ Hai: anh Việt, anh Hiệp

thứ Ba: anh Tuấn, anh Bình

thứ Tư: anh Thạnh, anh Mạc

thứ Năm: anh Kha, anh Giang

thứ Sáu: anh Hiệp, anh Dương.

Giáo xứ Phaolo, ngày 20 tháng 01 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ GIOAN

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Phêrô NGUYỄN VĂN THẠNH

Xem thêm

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh – B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn …