Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Matthêu / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B

Từ ngày 17/3 đến ngày 20/3 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Nhung, chị Mai, chị Vân, chị Linh, chị Bích, chị Loan, chị Hồng, chị Diễm, chị Huệ, chị Tiến

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: chị Loan

Bài đọc 2: anh Tuấn

Lời nguyện chung: chị Thúy

III. GIỮ XE: 

Lể 1: anh Tâm, anh Hòe

Lễ 2: anh Sang, anh Tuyến

Lễ 3: anh Tâm, anh Hòe

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Bằng, anh Lực

Chúa Nhật: anh Tuấn, anh Lâm (Huệ)

thứ Hai: anh Sơn, anh Lan

thứ Ba: anh Thắng, anh Tâm

thứ Tư: anh Lâm (Bích). anh Tuyến

thứ Năm: anh Sang, anh Hòe

thứ Sáu: anh Phước, anh Hiệu

Giáo xứ Phaolo, ngày 10 tháng 3 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ MATTHÊU

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Bênađô NGÔ MINH TÂM

Xem thêm

(Clip) Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – B