Home / Giáo Họ Đức Mẹ Lộ Đức / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN – B

GIÁO HỌ ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2018 đến ngày 17 tháng 02 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Huyền, chị Thúy, chị Hương, chị Nhung (Thủy), chị Nguyễn, chị Uyên, chị Nhi, chị Tâm, chị Thủy (Tiến).

II. PHỤNG VỤ: BỔN MẠNG GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Bài đọc 1: anh Bình 

Bài đọc 2: chị Hạnh (Trung)

Lời nguyện chung: chị Thanh (Lý)

Xin quả: anh Hiên, anh Bảo

Dâng lễ vật: chị Thảo (Lễ), chị Thư, chị Hiền; anh Sáng, anh Đức, anh Vũ.

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Thuần, anh Bảo

Lễ 2: anh Hiên, anh Dũng

Lễ 3: anh Dũng, anh Thuần

VI. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bày: anh Hiếu, anh Tý

Chúa Nhật: anh Phụng, anh Thái

thứ Hai: anh Dũng, anh Thuần

thứ Ba: anh Hoài, anh Hiên

thứ Tư: anh Tâm, anh Vương

thứ Năm: anh Hoàng, anh quốc Anh

thứ Sáu: anh Khoa, anh Hạnh

Giáo xứ Phaolo, ngày 01 tháng 02 năm 2018

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ

GB. TRỊNH BÌNH HIÊN

Xem thêm

GIÁO XỨ PHAO LÔ TRAO TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO

Hôm nay ngày 11/02/2018 vào lúc 9g00 tại Giáo xứ Phao lô đây cũng là …