Home / Tin Giáo Xứ / THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY – B

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY – B

Từ ngày 03/03/ đến ngày 10/03/2018

Hôm nay 04/3/2018 Chúa nhật 3 Mùa chay. Tv. Tuần III. Giáo Họ Thánh Giacôbê trực phụng vụ.

05/3: thứ Hai

06/3: thứ Ba. 5g30 họp HĐMVMR tại văn phòng Giáo xứ để chuẩn bị Tuần Thánh và Mừng Đại Lễ Phục Sinh.

07/3: thứ Tư

08/3: thứ Năm

09/3: thứ Sáu

10/3: thứ Bảy

11/3: Chúa nhật 4 Mùa Chay. TV. Tuần IV. Giáo Họ Đức Mẹ Lên Trời trực phụng vụ.

Xem thêm

VATICAN: THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC, TẠI ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ 10.03.2018

Thánh lễ được cử hành lúc 5h chiều, do chính Đức Hồng Y Pietro Parolin, …