Home / Tin Mừng Chúa Nhật / (Video) Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro

(Video) Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro


Tin Mừng theo Thánh Matthêu.
Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khuơ chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.
Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngả ba, ngả tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.
Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh

Xem thêm

Video † Tin Mừng Chúa Nhật 11 Thường niên – B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Ðức Giêsu trình bày cho …