Home / Tin Mừng Chúa Nhật / (Video) Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay – B

(Video) Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay – B

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Xem thêm

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY – B

Từ ngày 03/03/ đến ngày 10/03/2018 Hôm nay 04/3/2018 Chúa nhật 3 Mùa chay. Tv. …